YU.FastDrain S.75 Eindstuk links

Binnen ons YU.FastDrain S.75 programma voorzien wij ook een aantal (lichtgrijze) sluitstukken in kunststof.

Standaard geldt dat men voor het faciliteren van het onderhoud telkens aan beide uiteinden van de installatie een inspectieluik dient te voorzien.
Daar waar de omstandigheden dit niet zouden toelaten om het inspectieluik op het einde te positioneren, kan men het restdeel van het kanaal afsluiten met een hiertoe ontworpen eindstuk.

We onderscheiden een eindstuk links en een eindstuk rechts. Een eindstuk links heeft de opstand links wanneer men de ze afdichting met het egale oppervlak naar zich toe richt (cf. afbeelding).

Voor de materiaaleigenschappen verwijzen we graag naar de hierbij ingesloten productfiche.

(Productcode 20201300000002)

 

Dit accessoire past bij deze producten